ใบรับรอง
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
 • ประเทศจีน HongTai Office Accessories Ltd รับรอง
  มาตรฐาน:
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
โพรไฟล์ QC

ระบบควบคุมคุณภาพ- รับประกัน 100%


 

ฮองไทยติดตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง CE&RoHS, ISO9001, ISO14001

จากการตรวจสอบที่เข้าถึงการบรรทุกถัง ทุกสินค้าได้รับการตรวจสอบและทดสอบหลายครั้ง

11:1 สามารถเปลี่ยนได้

 

HongTai Office Accessories Ltd ควบคุมคุณภาพ 0

 

 

 

ฮองไทยปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง CE&RoHS, ISO9001, ISO14001

 

จากการตรวจสอบที่เข้าถึงการบรรทุกถัง ทุกสินค้าได้รับการตรวจสอบและทดสอบหลายครั้ง

 

11:1 สามารถเปลี่ยนได้